Hjemmebesøk i Rana kommune

Lege Lars A. Røed

Spesialist i allmennmedisin

Gratis hurtigtest for 24 timers koronasertifikat kl. 10.00 - 18.00

Inngang Obs hypermarked,  Mo i Rana                                             O

            

Driftsmelding:       


Mandag 26.07.21  startet jeg  teststasjon for gratis korona hurtigtest og 24 timers Norsk koronasertifikat (Grønt) ved inngangene til  Obs hypermarked i Mo i Rana.

Takk til Obs Hypermarked som stiller opp og støtter den nasjonale dugnaden for å åpne samfunnet for konserter, teater, fotballkamper, festivaler og andre arrangementer som nå kan øke tilskuerantallet.


Teststasjonen holder åpent  10.00 - 18.00 alle hverdager.                                              

Både timeavtale og Drop -in.


Personer med timeavtale blir prioritert foran Drop-in i perioder med kødannelse.

Send SMS  til 905 64 987 for timeavtale så tar jeg kontakt så snart jeg kan.


Testen i nesen tar  minutt. Dette er de nye hurtigtestene fra fremre del av nesen og testen er gratis.


Resultatet av testen og 24 timers Norsk  koronasertifikat kommer på smarttelefon 5- 10 minutter  etter at testresultatet er sendt til FHI fra teststasjonen.

  

Ved positiv test følges vanlige retningslinjer for oppfølging fra Rana kommune ved Luftveisklinikken på Selfors (Ved legevakten ) og kommunens  sporingsteam.

 

Dette tilbudet gjelder 24 t's korona sertifikatet som skal benyttes ved  konserter, teater, fotballkamper og festivaler og andre arrangementer.

Men ikke ved Sverige turer for å slippe å stå i kø ved retur.

Dette Norske 24 timers Koronasertifikatet kan benyttes for reiser inn i visse EU land med varighet opp til 7 dager, men dette varierer fra dag til dag så sjekk selv reisemålets bestemmelser. 


OBS!

Tidlig på kvelden den 27.07.21 fikk jeg melding fra kolleger i Sør-Norge om at dette norske 24 timers koronasertifikatet  dessverre ikke kan benyttes for å slippe å stå i kø  ved retur fra Sverige slik som først annonsert. Ved retur fra Sverige gjelder blått EU Koronasertifikat og QR konden til det blå EU sertifikatet vil lyse rødt, slik at politiet vil kreve ny testing ved grensen selv om man beviselig har testet negativt noen timer i forveien og  har et ferskt norsk 24 koronasertifikat som er jevnbyrdig med gjenomgått koronasykdom og 2 vaksiner med varighet i 24 timer etter at testen er tatt.


Arrangører av  konserter, teater, fotballkamper, festivaler og andre arrangement som ønsker å øke tilskuerantallet kan ta kontakt med meg for nærmere avtale om antall tester og oppsett av egen teststasjon for dette formålet.

Telefon: 905 64 987

Email: lars.a.roed@gmail.com .

Merk med "Hurtigtest < Navn / Arrangør>.....................................................................................................................................................Til orientering:

Tilbud om hjemmebesøk og telefon konsultasjoner utgår inntil videre.

Når tilbudet gjenopptas gis det melding om det i driftsmeldingen og da gjelder fortsatt følgende:


Send SMS  til 905 64 987  med fullt navn, fødselsdato, ditt  telefon nr.  og ønske om telefonkonsultasjon / legevisitt.                                                                                OBS!

Ikke oppgi konfidensielle opplysninger i en SMS melding. 


Gjelder det kun en prat om helserelaterte spørsmål er det bare hyggelig.  


Jeg ringer tilbake så snart jeg har anledning.


Telefonkonsultasjon / prat er gratis, men  eResept pr. telefon koster kr 75,- og må forhåndsbetales med Vipps til Medidoc AS før eRp effektueres.                                                                                                                               

A og B-resepter skrives aldri ut pr, telefonkonsultasjon. 


Ved behov for legevisitt hjemme eller annet sted avtales tid og sted. 


For legeattester, sykemelding , henvisning til  spesialisthelsetjeneten og laboratorier er det nødvendig med legevisitt for klinisk vurdering av pasient. 

 

Journalnotat kan sendes elektronisk til pasientens fastlege dersom pasienten ønsker det. 

                                                                                                                                                                       Utskrift av journalnotat ettersendes til pasienten dersom pasienten ønsker det.OBS! Ved akutte tilstander ring 113.

  

 

  

                                   PRIS


           Dagtid: kr. 550,-

           Kveld etter kl. 18.00: kr 770,-

           

           Honorar gjelder konsultasjon hjemme hos                      pasient. 

            Alternativt der pasienten befinner seg.

         

           Tillegg for kostnader og ekstra                                              arbeidsoppgaver i forbindelse med                                    legevisitten.

            Se liste.                                    FORDELER:

 • - Ingen reisevei for pasient.
 • - Konsultasjon til avtalt tid.
 • - Kort ventetid.
 • - God tid under konsultasjonen.                            Til sammenligning

           

                       Legevisitt.no : Kr 1590,- 

                       Hjemmelegene.no : Kr 1290,-


                                 

 

                                 

 

                      TILLEGG FOR:

 

 • Kjørekostnader i henhold til normaltariff.
 • Bom- og parkeringskostnader


 • Enkle laboratorieundersøkelser
 • EKG
 • Spirometri
 • 24 timers BT ktr


 • Helseattester


 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten.


 • Henvisning til Rtg, MR, UL og  laboratorier mm


 • Flere pasienter enn avtalt.

 

       

Foto:RanaNO.no

Foto:RanaNo.no

                        BETALING

           

Dette er er et helprivat legetjenestetilbud uten noen form for støtte fra stat eller kommune. 


Jeg tar derfor fullt honorar inkludert egenandel og  honorar for spesialist i allmennmedisin i henhold til Normaltariff for fastleger ved legevisitter / hjemmebesøk - dag/kveld.

 

Frikort kan ikke benyttes.


Barn betaler voksenpris.

 

Betaling skjer med Vipps til Medidoc AS


                                             

 

   

Foto:Privat