Hjemmebesøk i Rana kommune

   Lege Lars A. Røed

      Spesialist i allmennmedisin

                     

                           Hjemmebesøk     

          

                                            O

            

Driftsmelding:     


Oppdatert 23.10.21

1)

Korona hurtigtest med svar i Helsenorge.no 


Avtalen mellom Helsedirektoratet og private helseaktører om gratis Koronatest med svar i Helsenorge.no er nå avsluttet.

Det gjelder også min teststasjon på Obs og i Rognveien 13 på Mjølan.


Publikum  med behov for gratis Korona hurtigtest med svar i Helsenorge.no må kontakte Rana kommune ved Rana lokalmedisinske senter.


2)

Hjemmebesøk:


Etter den 10 november starter jeg på nytt opp med hjemmebesøk for pasienter som har behov for dette.


Send SMS  til 905 64 987  med fullt navn, fødselsdato, ditt  telefon nr.  og ønske om telefonkonsultasjon / legevisitt.                                                                                OBS!

Ikke oppgi konfidensielle opplysninger i en SMS melding. 


Gjelder det kun en prat om helserelaterte spørsmål er det bare hyggelig.  


Jeg ringer tilbake så snart jeg har anledning.


Telefonkonsultasjon / prat er gratis, men  eResept pr. telefon koster kr 75,- og må forhåndsbetales med Vipps til Medidoc AS før eRp effektueres.                                                                                                                               

A og B-resepter skrives aldri ut pr, telefonkonsultasjon. 


Ved behov for legevisitt hjemme eller annet sted avtales tid og sted. 


For legeattester, sykemelding , henvisning til  spesialisthelsetjeneten og laboratorier er det nødvendig med legevisitt for klinisk vurdering av pasient. 

 

Journalnotat kan sendes elektronisk til pasientens fastlege dersom pasienten ønsker det. 

                                                                                                                                                                       Utskrift av journalnotat ettersendes til pasienten dersom pasienten ønsker det.OBS! Ved akutte tilstander ring 113.

  

 

  

Foto:RanaNO.no

Foto:RanaNo.no

Foto:Privat


                      TILLEGG FOR:

 

 • Kjørekostnader i henhold til normaltariff.
 • Bom- og parkeringskostnader


 • Enkle laboratorieundersøkelser
 • EKG
 • Spirometri
 • 24 timers BT ktr


 • Helseattester


 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten.


 • Henvisning til Rtg, MR, UL og  laboratorier mm


 • Flere pasienter enn avtalt.

 

       

                        BETALING

           

Dette er er et helprivat legetjenestetilbud uten noen form for støtte fra stat eller kommune. 


Jeg tar derfor fullt honorar inkludert egenandel og  honorar for spesialist i allmennmedisin i henhold til Normaltariff for fastleger ved legevisitter / hjemmebesøk - dag/kveld.

 

Frikort kan ikke benyttes.


Barn betaler voksenpris.

 

Betaling skjer med Vipps til Medidoc AS


                                             

 

   

                                   PRIS


           Dagtid: kr. 550,-

           Kveld etter kl. 18.00: kr 770,-

           

           Honorar gjelder konsultasjon hjemme hos                      pasient. 

            Alternativt der pasienten befinner seg.

         

           Tillegg for kostnader og ekstra                                              arbeidsoppgaver i forbindelse med                                    legevisitten.

            Se liste.                                    FORDELER:

 • - Ingen reisevei for pasient.
 • - Konsultasjon til avtalt tid.
 • - Kort ventetid.
 • - God tid under konsultasjonen.                            Til sammenligning

           

                       Legevisitt.no : Kr 1590,- 

                       Hjemmelegene.no : Kr 1290,-