Hjemmebesøk i Rana kommune

   Lege Lars A. Røed

      Spesialist i allmennmedisin

           Hjemmebesøk  /  Legevisitt

                            Konsultasjon

                 Legeattest for førerkort                                                gruppe 2 og 3 

                       Andre legeattester

               Covid- 19 PCR og Ag test

      Fit to Travel / Fit to Fly  Reiseattest

             Corona Recovery certificate 

               Corona PCR test certificate                                                     O    

            

Driftsmelding:     

Oppdatert 07.05.2022


Fra 1 juni vil prisen på Ag test gå opp fra 300 kr  til  kr. 400,- grunnet betydelig prisstigning på innkjøp av tester.

Prisen på PCR test går opp med 50 kr til 650 kr.

Legeattest for førerkort gruppe 2 og 3 og utvidelse til                tyngre førerkortklasser - utrykning, drosje, buss 

med mere.


 Ring eller ta kontakt med SMS til tlf 905 64 987 med navn og fødselsdato for å bestille   time. 

Jeg ringer tilbake så snart jeg har anledning for avtale om rask time.

             

              Pris:  kr 450,-


              For utvidet konsultasjon på grunn av helsemessige forhold vil prisen variere                fra kr 600,- til kr 1000,- .

               

               Adresse:  Rognveien 13,  Mo i Rana. 


               Betaling: Vipps til Medidoc as ved fremmøte.   


              


Antigen hurtigtester (Ag test) og PCR tester i forbindelse med reise:Ta kontakt med SMS til tlf 905 64 987 for å bestille time.  Jeg svarer SMS meldinger så snart jeg har anledning.


Jeg trengerfølgende opplysninger:

- Fullt navn

- Fødselsdato

- Telefonnummer for å sende testresultat til Helsenorge.

- Reisemål, dato og klokkeslett for når man forlater Rana og når man forlater     Norge.


Hvis man trenger Fit to Fly certificate trenger jeg følgende opplysninger:

- Passnummer

- email adresse


PCR  Covid-19 tester må bli tatt på formiddager før kl. 13:00 på hverdager og helst mandag - tirsdag - onsdag  av tekniske grunner for å være sikker på å få prøvesvaret fra Nordlandssykehuset / FHI /Helsenorge   før avreisen fra Norge begynner.

Sjekk hva slags tester som er nødvendig for den enkelte reise og hvor mange timer testen er gyldig.  Flyselskapene har ofte oppdaterte opplysninger om hva som kreves av dokumentasjon ved ombordstigning.


         

              

                         Covid-19 RT-PCR test                                                                 kr. 600,-.   

                          Kun for personer med norsk personnummer eller D nummer

                          Klart etter  1- 2 dager. Kun  på hverdager.                                                                                             Når svaret er klart får du en SMS fra FHI med link til Helsenorge og                                     Koronasertifikatet  med oppdatert QR kode og testresultat.                                                                                                                                             

                         Antigen (Ag) Hurtigtest                                                               kr. 300,-

                         Når svaret er klart får du en SMS etter 20-30 minutter fra fra FHI med                             link til Helsenorge og Koronasetifikatet med oppdatert QR kode og                                   testresultat. Ved positivt resultat ringer jeg umiddelbart og gir beskjed.

                                                                                                                                          

                        " Fit to Travel / Fit to Fly Certificate"  på engelsk          kr. 200,- 

 

                        Scannet kopi av Fit to Fly attesten for PCR tester kan sendes som                                         vedlegg på  email når prøvesvaret fra  Nordlandssykehuset foreligger.

                         

                        Som alternativ kan jeg sende bilde av Fit to Fly attesten  på SMS


                        Fit to Fly attest for Ag hurtigtest gjøres ferdig mens du venter.


                       OBS!


                       Stadig flere etterspør attest for Positiv PCR test for å dokumentere                                   gjennomgått Covid 19 med tanke på fremtidige reiser.

                       

                       Noen ønsker i tillegg Covid -19 Recovery Certificate i forbindelse med                             reiser.                                                                                           

                       I forbindelse med dette er det mulig å bestille:


                      1)

                               Covid-19 RT-PCR Test Certificate a kr 200,-    

                      2)                                                                                                                                                                                               Proof Of Recovery From Covid-19 Certificate a kr 300,-


                     For begge attestene trenger jeg passnummer og emailadresser


                     For Recovery attest trenger jeg i tillegg

                                                                                                                                                                                      -                                    - Dato for når de første symptomene på sykdom oppsto                                                              - Dato for når symptomene forsvant,                                                                                                        - Dato for første feberfrie dag. 


                      Recovery attest skrives ut 11 dager etter at PCR testen er tatt og                                        jeg har mottatt foto/screenshot på SMS  fra det Digitale EU Corona                                    sertifikatet med QR kode for "Gjennomgått Covid" for vedkommende.         Test sted: Rognveien 13,  Mo i Rana. 


         Betaling: Vipps til Medidoc as når man ankommer.                                          


         TA PÅ MUNNBIND NÅR DERE ANKOMMER HVIS DERE HAR SYMPTOMER              PÅ LUFTVEISSYKDOM ELLER FEBER!


               OBS!

              

          PCR test for bruk ved reiser analyseres ved Nordlandssykehuset i Bodø

          og resultatet er klart etter 1 -2 dager på hverdager hvis ekspress sendingen                  går som normalt. 


          Jeg er ikke ansvarlig dersom det oppstår uforutsigbare  hendelser som                            forsinker PCR analysen eller dersom PCR svaret fra Nordlandssykehuset                      kommer for sent eller for tidlig  i forhold til avreisen fra Norge.  

                                                                                                                                                                                                     

 "Fit to Travel / Fit to Fly" kort fortalt:

                 

         Fit to Fly attest er et reisedokument som skal være                                                                        underskrevetav lege forut for en reise som dokumentasjon på koronatester.                Dokumentet er gyldig de timene som innreisebeskrivelsene til et land                              krever. 

         Fit to Travel / Fit to Fly  attesten  har flere krav.                                                                                  Den skal være underskrevet av lege og være skrevet på engelsk.

          I forbindelse med Covid -19 er det krav om nøyaktig beskrivelse av testen som            er brukt og  hvilket laboratorie som er benyttet i tillegg til fullt navn,                                  fødselsdato, passnummer,  dato og  tidspunkt for når testen er tatt (UTC). 

                   

         Du må selv undersøke med flyselskapet og med landet du skal reise til                               om reiserestriksjoner, krav til test type og timene som                                                                 innreisebeskrivelsene  til landet krever. 

         Jeg er ikke ansvarlig for noen ulemper som måtte  oppstå i forbindelse med                   reisen.


      ............................................................................................................................................................


 

                                                 Konsultasjon og hjemmebesøkSend SMS  til 905 64 987  med fullt navn, fødselsdato, ditt  telefon nr.  og ønske om telefonkonsultasjon / konsultasjon / hjemmebesøk / legevisitt utenfor hjemmet, så skal jeg vurdere hva jeg kan bistå med.                                         


OBS!

Ikke oppgi konfidensielle opplysninger i en SMS melding. 


Gjelder det kun en prat om helserelaterte spørsmål er det bare hyggelig.  


Jeg ringer tilbake så snart jeg har anledning.


Telefonkonsultasjon / prat er gratis,

eResept pr. telefon koster kr 100,- og må forhåndsbetales med Vipps til Medidoc AS før eRp effektueres.   

 

Ingen videokonsultasjoner                                                                                                                         

A og B-resepter skrives aldri ut pr, telefonkonsultasjon. 


Ved behov for legevisitt hjemme eller annet sted avtales tid og sted. 


For legeattester, sykemelding , henvisning til  spesialisthelsetjeneten og laboratorier er det nødvendig med klinisk vurdering av pasient. 

 

Journalnotat kan sendes elektronisk til pasientens fastlege dersom pasienten ønsker det. 

                                                                                                                                                                       Utskrift av journalnotat ettersendes til pasienten dersom pasienten ønsker det.OBS! Ved akutte tilstander ring 113.

  

 

  

Foto:RanaNO.no

Foto:RanaNo.no

Foto:Privat

                         TILLEGG FOR:

 

 • Kjørekostnader i henhold til normaltariff.
 • Bom- og parkeringskostnader


 • Enkle laboratorieundersøkelser
 • EKG
 • Spirometri
 • 24 timers BT ktr
 • 70 timers hjerterytme overvåking               med ECG247 etter avtale 


 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten.


  • Henvisning til Rtg, MR, UL og  laboratorier mm


  • Flere pasienter enn avtalt.

   

         

                               BETALING

             


  Dette er er et helprivat legetjenestetilbud uten noen form for støtte fra stat eller kommune. 


  Jeg tar derfor fullt honorar inkludert egenandel og  honorar for spesialist i allmennmedisin.


  Frikort kan ikke benyttes.


  Barn betaler full pris.

   

  Betaling skjer med Vipps til Medidoc AS


                                               

   

     

                                           PRIS


                                              Revidert  2022


              Konsultasjon                                       kr. 400,-


             Hjemmebesøk / legevisitt: 

             

                     Dagtid:                                          kr. 500,- 


                     Kveld etter kl. 18.00:           kr. 700,-


                    

             Tillegg for kostnader og ekstra                                              arbeidsoppgaver i forbindelse med                                  legevisitten eller hjemmebesøket:


              Se egen liste.


       ..............................................................................................


                For legeattester  må det avtales                                            time.


                 Ring 905 64 987 eller send SMS  for avtale


                 Sted:  Rognveien 13, Mo i Rana


                  Pris: kr. 450,-


                  Betales med Vipps til Medidoc as ved                                fremmøte