Hjemmebesøk i Rana kommune

   Lege Lars A. Røed

      Spesialist i allmennmedisin

          Hjemmebesøk  / Legevisitt

           Covid- 19 PCR og Ag test

   Fit to Travel / Fit to Fly  Reiseattest 

                                                     O    

            

Driftsmelding:     


Oppdatert 18.01.2022 k. 14:00


Innreise til Sverige:


OBS!


Den svenske regjering har idag opphevet kravet fra 28 desember om at alle over 12 år må ta en Ag hurtigtest innen 48 timer før innreise til Sverige med virkning fra og med fredag den 21 januar 2022. Da gjeninnføres kravet om koronapass.


Regjeringen.se:

             Ändringar i inreseförbuden för personer som reser till Sverige

             Publicerad 18 januari 2022

             Regeringen har i dag beslutat att återgå till de inreserestriktioner som gällde               före den 28 december 2021. Det innebär att det särskilda kravet på negativt               covid-19-test utfört inom 48 timmar före inresa tas bort.                                                            Ändringarna träder i kraft den 21 januari.

              Regeringen har därför beslutat att återgå till de inreserestriktioner som                         gällde före den 28 december 2021.

           

             Inresa från länder inom EU/EES:

             Personer som reser till Sverige från länder inom EU/EES, inklusive de                                 nordiska länderna, måste från och med den 21 januari kunna visa upp EU:s                  digitala covidintyg eller motsvarande intyg att man antingen har vaccinerats                mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller har                          tillfrisknat från covid-19 inom 6 månader. Kravet gäller utländska                                        medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

...................................................................................................................................................


Antigen hurtigtester (Ag test) og PCR tester i forbindelse med reise:Det er nå god plass i timeboken for timebestillinger av Ag og PCR tester alle ukedager.


Så langt det er mulig vil jeg tilpasse time for testing etter brukerbehov med tanke på avreise tidspunkt fra Rana for planlagt reise. Oppgi dette når dere tar kontakt med SMS forå bestille time.  Jeg svarer SMS meldinger så snart jeg har anledning.

Tlf oppringninger med ukjent nummer svarer jeg ikke på.


Time til PCR  Covid-19 tester må bestilles før kl 11.00 på hverdager og helst mandag - tirsdag - onsdag  av tekniske grunner for å være sikker på å få prøvesvaret fra Nordlandssykehuset / FHI /Helsenorge   før avreisen fra Norge begynner. Sjekk hva slags tester som er nødvendig for den enkelte reise og hvor mange timer testen er gyldig.  Flyselskapene har ofte oppdaterte opplysninger om hva som kreves av dokumentasjon ved ombordstigning.


         Timebestilling:    Send SMS til 905 64 987  med fullt navn, fødselsdato og                                                               tlf nummer for alle som skal testes.                                                                                                           Oppgi reisemål og utreisedato fra Rana.

                                               Ved behov for PCR test oppgi klokkeslett og utreisedato fra                                                     Norge.                                                                                                                                                                           Jeg svarer med SMS så snart jeg har anledning.


              

                         Covid-19 RT-PCR test                                                                 kr. 600,-.   

                          Kun for personer med norsk personnummer eller D nummer

                          Klart etter  1- 2 dager. Kun  på hverdager.                                                                                             Når svaret er klart får du en SMS fra FHI med link til Helsenorge og                                     Koronasertifikatet  med oppdatert QR kode og testresultat.                                                                                                                                             

                         Antigen (Ag) Hurtigtest                                                               kr. 300,-

                         Når svaret er klart får du en SMS etter 20-30 minutter fra fra FHI med                             link til Helsenorge og Koronasetifikatet med oppdatert QR kode og                                   testresultat. Ved positivt resultat ringer jeg umiddelbart og gir beskjed.

                                                                                                                                          

                         Reiseattest: Se forklaring lenger ned.

                         " Fit to Travel / Fit to Fly Certificate"  på engelsk          kr. 200,- 

 

                        Ved behov for Reiseattest må man ta med pass og sende passnummer                               på  forhånd slik at jeg kan forberede reiseattesten før du kommer.


                        1)

                         Scannet kopi av Reiseattesten for PCR tester sendes som vedlegg  på                                email når prøvesvaret fra  Nordlandssykehuset foreligger.

                         Husk å oppgi email adresse. 


                         2)

                         Reiseattest for Ag hurtigtest gjøres ferdig mens du venter.


         Test sted: Rognveien 13,  Mo i Rana. 


         Betaling: Vipps til Medidoc as når man ankommer.                                          


         TA PÅ MUNNBIND NÅR DERE ANKOMMER!


               OBS!

              

          PCR test for bruk ved reiser analyseres ved Nordlandssykehuset i Bodø

          og resultatet er klart etter 1 -2 dager på hverdager hvis ekspress sendingen                  går som normalt. 


           Jeg er ikke ansvarlig dersom det oppstår uforutsigbare  hendelser som                            forsinker PCR analysen eller dersom PCR svaret i form av Reiseattesten                        kommer for sent eller for tidlig  i forhold til avreisen fra Norge.  

                                                                                                                                                                                                     

Reiseattest : "Fit to Travel / Fit to Fly" kort fortalt:

                 

         Reiseattest i denne sammenheng er et reisedokument som skal være                               underskrevetav lege forut for en reise som dokumentasjon på koronatester.                 Dokumentet er gyldig de timene som innreisebeskrivelsene til et land                               krever. 

         Fit to Travel / Fit to Fly  er det internasjonale navnet på reiseattesten.                               Den har flere krav. Den skal være underskrevet av lege og være skrevet på                   engelsk som de fleste land aksepterer.

         I tillegg er det krav om nøyaktig beskrivelse av testen som er brukt og  hvilket             laboratorie som er benyttet i tillegg til fullt navn, fødselsdato, passnummer,                   dato og  tidspunkt for når testen er tatt (UTC). 

                   

         Du må selv undersøke med flyselskapet og med landet du skal reise til                               om reiserestriksjoner, krav til test type og timene som                                                                  innreisebeskrivelsene  til landet krever. 

         Jeg er ikke ansvarlig for noen ulemper som måtte  oppstå i forbindelse med                   reisen.


      ............................................................................................................................................................


 


                                                 Konsultasjon og hjemmebesøk


Send SMS  til 905 64 987  med fullt navn, fødselsdato, ditt  telefon nr.  og ønske om telefonkonsultasjon / hjemmebesøk / legevisitt utenfor hjemmet.                                          


OBS!

Ikke oppgi konfidensielle opplysninger i en SMS melding. 


Gjelder det kun en prat om helserelaterte spørsmål er det bare hyggelig.  


Jeg ringer tilbake så snart jeg har anledning.


Telefonkonsultasjon / prat er gratis,

eResept pr. telefon koster kr 100,- og må forhåndsbetales med Vipps til Medidoc AS før eRp effektueres.   

 

Ingen videokonsultasjoner                                                                                                                         

A og B-resepter skrives aldri ut pr, telefonkonsultasjon. 


Ved behov for legevisitt hjemme eller annet sted avtales tid og sted. 


For legeattester, sykemelding , henvisning til  spesialisthelsetjeneten og laboratorier er det nødvendig med klinisk vurdering av pasient. 

 

Journalnotat kan sendes elektronisk til pasientens fastlege dersom pasienten ønsker det. 

                                                                                                                                                                       Utskrift av journalnotat ettersendes til pasienten dersom pasienten ønsker det.OBS! Ved akutte tilstander ring 113.

  

 

  

Foto:RanaNO.no

Foto:RanaNo.no

Foto:Privat

                         TILLEGG FOR:

 

  • Kjørekostnader i henhold til normaltariff.
  • Bom- og parkeringskostnader


  • Enkle laboratorieundersøkelser
  • EKG
  • Spirometri
  • 24 timers BT ktr


  • Helseattester


  • Henvisning til spesialisthelsetjenesten.


  • Henvisning til Rtg, MR, UL og  laboratorier mm


  • Flere pasienter enn avtalt.

 

       

                             BETALING

           


Dette er er et helprivat legetjenestetilbud uten noen form for støtte fra stat eller kommune. 


Jeg tar derfor fullt honorar inkludert egenandel og  honorar for spesialist i allmennmedisin.


Frikort kan ikke benyttes.


Barn betaler full pris.

 

Betaling skjer med Vipps til Medidoc AS


                                             

 

   

                                         PRIS


                  Revidert  2022


           Hjemmebesøk /legevisitt på avtalt sted 

           

           Dagtid:                                                kr. 500,- 


           Kveld etter kl. 18.00:                  kr. 700,-


                  

           Tillegg for kostnader og ekstra                                              arbeidsoppgaver i forbindelse med                                  legevisitten.


            Se egen liste.


           For enkle legeattester som førerkort attester             kan det avtales fremmøte i Rognveien 13.


           Konsultasjonstakst kr 200,-